Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

prosincové číslo Sociowebu se věnuje tématu zdrojů a managementu sociálněvědních dat. První článek od Jindřicha Krejčího uvádí čtenáře do problematiky managementu dat v sociálněvědním výzkumu. Autor v něm pojednává o tom, jaký význam má spravování datových souborů a proč je vůbec potřeba se věnovat managementu dat systematicky v průběhu celého výzkumného projektu.

Druhý článek od Martina Vávry se věnuje problematice srovnatelností výzkumných dat a zejména tzv. principu ekvivalence, který předpokládá, že všem respondentům ve výzkumu se dostává stejného podnětu. Článek se zabývá především komparací dat v mezinárodních šetřeních a problémy spojenými s tím, že stejné znění otázky může být respondenty z různých kultur chápáno odlišně.

Ve třetím článku se Tomáš Čížek věnuje ochraně osobních údajů v sociálněvědním výzkumu. Autor se v příspěvku zabývá problémy možného zneužití údajů o respondentech, etickými kodexy jednotlivých národních a mezinárodních organizací sdružujících výzkumníky v sociálních vědách, a také standardy pro nakládání s osobními údaji.
Další dva články jsou zaměřené na popis konkrétních příkladů zdrojů dat pro sociálněvědní výzkum. Článek Pata Lyonse a Johany Chytilové se věnuje zdrojům dat v oblasti sociologie politiky. Tento stručný příspěvek poskytuje přehled o panelových šetřeních politických témat v ČR.

Poslední článek od editorky tohoto čísla je věnován zdrojům dat o imigrantech. Zde je rozebírán přiklad dvou velkých českých národních šetření realizovaných v rámci mezinárodních srovnávacích projektů Labour Force Survey (LFS) a European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Zmíněná rozsáhlá kontinuální šetření zahrnující desítky tisíc respondentů jsou analyzována z hlediska toho, jak dobře pokrývají populaci imigrantů v ČR.


Yana Leontiyeva
Yana.Leontiyeva@soc.cas.cz


Toto číslo Sociowebu vzniklo v rámci grantového projektu COMPDAT – Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA sponzorovaného MŠMT v programu INGO pod reg. č. LA09010.
Seznam článků tohoto čísla:

Management sociálněvědních dat a cyklus života dat (Jindřich Krejčí)
Princip ekvivalence v mezinárodních sociologických výzkumech (Martin Vávra)
Ochrana osobních údajů respondentů v sociálně-vědním výzkumu (Tomáš Čížek)
Přehled panelových šetření politických (Pat Lyons, Johana Chylíková)
Údaje o imigrantech ve výzkumech LFS a EU-SILC (Yana Leontiyeva)


 
SOCIOweb_07_08_2011
SOCIOweb_12_2011
SOCIOweb_11_2011
SOCIOweb_10_2011
SOCIOweb_09_2011
SOCIOweb_06_2011
SOCIOweb_05_2011
SOCIOweb_04_2011
SOCIOweb_03_2011
SOCIOweb_02_2011
SOCIOweb_01_2011
SOCIOweb_12_2010
SOCIOweb_11_2010
SOCIOweb_10_2010
SOCIOweb_09_2010
SOCIOweb_07_08_2010
SOCIOweb_06_2010
SOCIOweb_05_2010
SOCIOweb_04_2010
SOCIOweb_03_2010
SOCIOweb_11_2009
SOCIOweb_02_2010
SOCIOweb_01_2010
SOCIOweb_12_2009
SOCIOweb_10_2009
SOCIOweb_09_2009
SOCIOweb_07_08_2009
SOCIOweb_06_2009
SOCIOweb_05_2009
SOCIOweb_04_2009
SOCIOweb_03_2009
SOCIOweb_02_2009
SOCIOweb_01_2009
SOCIOweb_12_2008
SOCIOweb_11_2008
SOCIOweb_10_2008
SOCIOweb_9_2008
SOCIOweb_7_8_2008
SOCIOweb_6_2008
SOCIOweb_5_2008
SOCIOweb_4_2008
SOCIOweb_3_2008
SOCIOweb_2_2008
SOCIOweb_1_2008
SOCIOweb_12_2007
SOCIOweb_11_2007
SOCIOweb_10_2007
SOCIOweb_9_2007
SOCIOweb_8_2007
SOCIOweb_7_2007
SOCIOweb_6_2007
SOCIOweb_5_2007
SOCIOweb_4_2007
SOCIOweb_3_2007
SOCIOweb_2_2007
SOCIOweb_1_2007
SOCIOweb_12_2006
SOCIOweb_11_2006
SOCIOweb9_10_2006
SOCIOweb_8_2006
SOCIOweb_7_2006
SOCIOweb_6_2006
SOCIOweb_5_2006
SOCIOweb_4_2006
SOCIOweb_3_2006
SOCIOweb_2_2006
SOCIOweb_1_2006
SoCIOweb_5_2005
SOCIOweb_4_2005
SOCIOweb_3_2005
SOCIOweb_1-2_2005
SOCIOweb_10-12.2004.pdf
SOCIOweb_9_2004.pdf
SOCIOweb_1-6_2004.pdf
SOCIOweb_19-20_2003.pdf
SOCIOweb_17-18_2003.pdf
SOCIOweb_15-16_2003.pdf
SOCIOweb_13-14_2003.pdf
SOCIOweb_11-12_2003.pdf
SOCIOweb_10_2003.pdf
SOCIOweb_9_2003.pdf
SOCIOweb_8_2003.pdf
SOCIOweb_7_2003.pdf
SOCIOweb_6_2003.pdf
SOCIOweb_5_2003.pdf
SOCIOweb_4_2003.pdf
SOCIOweb_3_2003.pdf
SOCIOweb_2_2003.pdf
SOCIOweb_1_2003.pdf
SOCIOweb_0_2002.pdf
 
 
 

Šéfredaktorka:
Renata Mikešová

Redakční rada:
Daniel Čermák
Radka Dudová
Jana Chaloupková
Yana Leontiyeva
Pat Lyons
Petra Guasti
Natalie Simonová
Petr Sunega
Iva Štohanzlová
Eva Mitchell

Technická redaktorka:
Jana Slezáková
Adresa:
SOCIOweb
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 210 310 581, 222 221 662
e-mail: socioweb@soc.cas.cz


ISSN 1214-1720
© Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha